Време за пътуване

Фондация “Време за пътуване” има за своя мисия да предаде емоцията от пътуванията и да популяризира познати и не чак толкова познати места на България.

Авторът на публикациите е археолог и с това си призвание и знания в областта допринася за интересното описание на различните обекти, представени на сайта. Получава се много интересно преплитане на  професионалната интерпретация с увлекателния разказ.

Основен търсен читател е именно пътуващият човек. Зад сайта се крие убеждението, че страната ни като природни забележителности и туристически обекти крие изключително голям потенциал, който все още не е разгърнат в пълната си стойност. Имайки предвид, разбира се, днешното модерно общество, което живее и пребивава все повече в един виртуален свят, една от мисиите на проекта е чрез разкази, пътеписи, снимки и видеа да бъдат разказани прекрасни истории и читателите да успяват да съпреживяват заедно с пътуващия и пишещ автор емоцията от пътуванията. А това неминуемо е предпоставка за създаването у хората на културата на пътуващия и образован човек. Когато веднъж засееш зрънцето на интереса към опознаване на заобикалящия ни свят, тогава самият читател поема енергията и предава по веригата нататък.

Чрез правилно разработена маркетингова програма се стремим да обхванем всички хора в активна възраст, които обичат да пътуват. Целта ни е да запознаем широката аудитория с популярните и не толкова популярни места в България и да представим страната ни по възможно най-обективния и в същото време най-увлекателен начин.