ТагЯмбол

 Археологически

Кабиле-скъп спомен в ново време

На 19 септември тази година бях част от инициатива, свързана с популяризирането на малко известни туристически дестинации в България. Датата не е случайна. На 19 септември 2015 г. по ОП” Регионалнао развитие” бяха...