ТагГоце Делчев

 Археологически

Улпия Никополис ад Нестум – един античен град в наши дни

Новата година завърши с разходка из Вароша, Благоевград и  започна с пътуване и опознаване на родината. Още на 1 януари, пътувайки от Годе Делчев към вътрешността на Родопите реших да посетя недалеч разположеният археологически...